Jak zgłosić swój udział?

• Głównym warunkiem, który muszą spełniać wszyscy uczestnicy konkursu, jest bezpośredni związek prac z regionem Bruntal i Prudnik.
• Do konkursu przyjmowane są zdjęcia kolorowe lub czarno-białe
Zdjęcia mogą zostać obrobione tylko tak, aby nie została zmieniona ich zawartość ( poziomy, krzywe, wyostrzenie itd.)
• 1 uczestnik może wysłać do konkursu najwyżej 3 zdjęćia do tematu
• Zdjęcie musi być w formacie JPG, a wielkość pliku nie mniej 2480 px (długiej strony).Zdjęcia muszą mieć jakość co najmniej 300 DPI i nie mogą zawierać ani ramki, ani tekstu uzupełniającego (nazwa fotografii, imię i nazwisko autora).
• Plik JPG podpisany ma być : temat_ nazwa zdjęćia _własne imię i nazwisko 
Uwaga: architektura_bruntalsky zamek_jan novak
•Przyporządkować do zdjęć nazwy opisujące przedstawioną rzeczywistość (maksymalnie 300 liter).
• Prace konkursowe należy doręczyć elektronicznie najpóźniej w terminie do 15.11.2022 do 23:59 CET.
• Zdjęcia wysłane po terminie zamknięcia nie zostaną już zaszeregowane do konkursu.
  • Prześlij swoje zdjęcia do konkursu za pomocą tego formularz
• poczekaj na e-mail potwierdzający otrzymanie zdjęć